Tietosuoja

Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään verkkokaupassa

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Julian Vaatekaappi ay
  Yhteystiedot: Sakalantie 7, 37600 Valkeakoski
 2. Rekisteriasioista vastaavat
  Julian Korulippaan vakituiset työntekijät, puh. 040 371 3374
 3. Rekisterin nimi
  Korulipas.fi:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
 5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai tilaa tavaraa. Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot päivittää asiakas itse. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Täydellistä tietoturvaa ei kuitenkaan voida koskaan taata. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.
 9. Tietojen hallinnointi ja poisto
  Asiakas voi itse hallinnoida omia tietojaan ja poistaa käyttäjätilinsä niin halutessaan. Myös palvelun tarjoaja voi poistaa käyttäjätilin, asiakkaan pyynnöstä tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.
 10. Evästeiden käyttö
  Verkkokauppa asentaa koneellesi evästeen, jotta asiakastilin toiminnot mahdollistuvat, esim. ostoskori. Mitään henkilökohtaisia tietoja, mistä Sinut voisi tunnistaa, ei kerätä.